Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska.

adres e- mail:  IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl

Zastępca inspektora danych osobowych jest Pani Nadia Snopek

adres e-mail:  IOD1.dbfotargowek@eduwarszawa.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się, pisząc na powyższe adresy e-mail.