mgr Beata Biełokozowicz - język rosyjski, informatyka, doradca zawodowy

mgr Lech Pawłowski – pedagog, biznes i zarządzanie

mgr Beata Lenart – Kierownik Szkolenia Praktycznego, wychowanie fizyczne 

mgr Mariusz Stańczuk –– Kierownik Szkolenia Praktycznego, podstawy przedsiębiorczości, historia  

mgr Ewa Grefkowicz– pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Wilczyńska- pedagog

mgr Elwira Foks - psycholog

mgr Kamila Krakowiak - pedagog

mgr Anna Dębowska – język polski  

mgr Halina Kucyk-  język polski

mgr Beata Doroś-Woźniak  – język polski 

mgr Daria Baczyńska - język polski

mgr Dorota Chodorska - język polski

mgr Ilona Dobrzyńska- język angielski  

mgr Anita Kwiatulska- język angielski  

mgr Anna Szymańska- język angielski

mgr Lana Dalinczuk - język angielski

mgr Monika Panufnik - język angielski

mgr Małgorzata Pachucka - język niemiecki 

mgr Joanna Golus - język rosyjski, język angielski

mgr Agata Krzemińska - matematyka, informatyka, przedmioty fryzjerskie 

mgr Anna Cep– matematyka

mgr Aleksandra Bednarczyk – matematyka

mgr inż.  Sławomir Zieliński  - matematyka

mgr Magdalena Zagozda– matematyka, 

mgr Łukasz Zagozda - fizyka, matematyka

mgr Teresa Pawlik – chemia, fizyka

mgr Agata Karczewska - geografia

mgr Anna Stańczuk – historia, historia i społeczeństwo, WOS

dr Michał Kacprzak -biologia, chemia

mgr Jan Rybiński - historia i teraźniejszość, historia,

mgr Marcin Matusiak - bhp, edb 

mgr Magdalena Mrugała - opiekun biblioteki 

mgr Paweł Skuza – wychowanie fizyczne  

mgr Marek Żerański– wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Anna Zuber - wychowanie fizyczne

mgr Iwona Kozłowska - wychowanie fizyczne

mgr Halina Nowak - przedmioty zawodowe stolarskie

mgr Katarzyna Rybińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Małgorzata Kilarska – przedmioty zawodowe  fryzjerskie  

Tomasz Ołtusek - przedmioty zawodowe fryzjerskie 

Sylwia Skibińska - przedmioty zawodowe fryzjerskie

Mateusz Kukuryk – przedmioty zawodowe fryzjerskie 

mgr Martyna Boratyńska- przedmioty zawodowe budowlane  

mgr Robert Pyszel - przedmioty zawodowe budowlane 

mgr inż.Andrzej Rafałowski  - przedmioty zawodowe budowlane

mgr Robert Bednarczyk - przedmioty zawodowe

mgr Joanna Zagalska - przedmioty zawodowe 

mgr Dorota Dobosiewicz-  - przedmioty zawodowe fryzjerskie, biologia

Marianna Biały - przedmioty zawodowe stolarskie

Butkiewicz Alicja - przedmioty zawodowe stolarskie