WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA U PARTNERA PROJEKTU

W dniach 22.11.2022 r. – 25.11.2022 r. odbyła się wizyta przygotowawcza

u partnera projektu. Głównym celem wizyty było przygotowanie uczestników projektu do realizacji zagranicznej mobilności, zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu w Niemczech oraz ocena możliwości organizacyjnych partnera. Organizacją przyjmującą w projekcie jest niemiecka Firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z siedzibą Gut Wehlitz 1

w Schkeuditz.

Uczestnikami wizyty byli: pracownik ds. monitoringu i ewaluacji, koordynator projektu oraz nauczyciel, który wraz z koordynatorem będzie pełnił funkcję opiekuna uczniów podczas okresu mobilności.  

W ramach 2- dniowej wizyty wykonano następujące działania:

  • szczegółowo sprawdzono zaplanowane w projekcie miejsca do realizacji praktyk zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik budownictwa oraz technik technologii drewna;
  • dokonano przeglądu planowanych miejsc: zakwaterowania uczestników projektu, spędzania czasu wolnego, spożywania posiłków;
  • omówiono programy praktyk zawodowych;
  • ustalono przebieg programu kulturowego – wycieczki do Lipska i Berlina; 
  • przeprowadzono szczegółowe ustalenia dotyczące warunków umowy dwustronnej o zakresie i jakości usług z Organizacją Partnerską;
  • opracowano procedury dotyczące: realizacji programu praktyk, bezpieczeństwa, monitorowania postępów uczniów przez mentorów;
  • określono formy i sposoby kontaktów z Partnerem podczas pobytu uczniów w Niemczech;
  • wykonano dokumentację fotograficzną z odwiedzanych miejsc w siedzibie Partnera projektu;
  • omówiono formy potwierdzenia pobytu uczniów na praktykach zawodowych, tj. certyfikaty uczestnictwa w praktykach zawodowych, certyfikaty Europass Mobilność.

Uczestnicy wizyty przygotowawczej stwierdzają, że wybór niemieckiego partnera do realizacji praktyk zawodowych w ramach projektu w Programie Erasmus+ jest właściwy i uzasadniony. Warunki organizacyjne zapewnione przez partnera projektu są odpowiednie i bezpieczne dla uczniów. Zaplanowany program kulturowy przedstawia się w sposób ciekawy i atrakcyjny.