Technik technologii drewna

Specjalizacja – projektowanie mebli i aranżacja wnętrz

Opis specjalności:

Projektowanie mebli i aranżacja wnętrz - celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do kreatywnego rozwijania wyobraźni,   posługiwania się programami komputerowymi do projektowania mebli i aranżowania wnętrz kuchennych, pokojowych.

Podczas zajęć uczeń  dowie się:

 • jak tworzyć wystawy, ekspozycje i projekty mebli kuchennych, pokojowych;
 • jakie są zasady i etapy procesu inwestycyjnego od  koncepcji do realizacji;
 • jakie są aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie w meblarstwie.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie potrafił:

 • rozpoznawać rodzaje i oceniać jakość drewna, tworzyw drzewnych;
 • zabezpieczać drewno i wyroby z drewna przed działaniem czynników zewnętrznych;
 • wykonywać badania laboratoryjne, interpretować i wdrażać wyniki;
 • organizować i kontrolować procesy technologiczne przetwarzania drewna;
 • stosować najnowsze technologie i trendy obowiązujące w przemyśle drzewnym oraz meblowym;
 • programować oraz obsługiwać maszyny i urządzenia sterowane komputerowo (numerycznie – w tym obrabiarek CNC);
 • odczytywać, interpretować i wykonywać szkice i rysunki techniczne;
 • projektować wyroby z drewna i tworzyw drzewnych;
 • sporządzać kosztorysy;
 • monitorować przebieg procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych;
 • wykonywać wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych;
 • wykonywać naprawy i renowacje wyrobów z drewna.

Perspektywy zatrudnienia:

zakłady stolarskie;

urzędy administracji państwowej i samorządu – m.in. wydział architektury,

Lasy Państwowe;

biura projektowe;

biura aranżacji wnętrz;

pracownie zajmujące się renowacją i konserwacją mebli;

prowadzenie własnej firmy.

W trakcie nauki uczniowie nabywają następujące kwalifikacje:

DRM.04 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych
DRM.08 – Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Zajęcia praktyczne 

kl. I-III - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Mińska 1/5 

kl. III i kl. IV - 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach stolarskich 

kl. IV i V  - specjalizacja projektowanie mebli i aranżacja wnętrz

 

technik technologii drewna