Klasy wielozawodowe

Branżowa Szkoła w klasach  wielozawodowych w Warszawie oferuje swoim uczniom wiele klas o różnym profilu. Przygotowany tok nauki oraz dostosowane do potrzeb zajęcia i praktyki mają przygotować ucznia do wykonywania w przyszłości wybranego przez niego zawodu. Szeroka oferta edukacyjna szkoły wielozawodowej w Warszawie daje bardzo duże możliwości kształcenia się w kierunkach, które dzisiaj są bardzo potrzebne na rynku pracy. Zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz edukację na wielu płaszczyznach w obszarze wybranego zawodu.

Uczeń w trakcie nauki:

  • 2 lub 3 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia w szkole
  • 3 lub 2 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia praktyczne

Uczeń podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W trakcie nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie:

  • w I klasie – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia
  • w II klasie – nie mniej niż 9% przeciętnego wynagrodzenia
  • w III klasie – nie mniej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia 

Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Zajęcia teoretyczne zawodowe uczeń realizuje na 4-tygodniowych turnusach dokształcania zawodowego. 

Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje zawodowe nabyte w trakcie nauki:

MOT.05 – Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  

Zajęcia praktyczne: autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Kucharz

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

Zajęcia praktyczne: restauracje, hotele

Sprzedawca

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży 

Zajęcia praktyczne: sklepy firmowe, hurtownie, markety

Blacharz samochodowy

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MOT.01 – Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

Zajęcia praktyczne: zakłady blacharskie, auto-serwisy

Cukiernik

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych 

Zajęcia praktyczne: cukiernie

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MOT.02 – Obsługa i diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych 

Zajęcia praktyczne: autoryzowane serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Elektryk

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Lakiernik samochodowy

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

MOT.03 - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

Zajęcia praktyczne: serwisy samochodowe, warsztaty samochodowe

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

BUD.09 – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

Piekarz

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

SPC.03 – Produkcja wyrobów piekarskich 

Stolarz

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

DRM.04 -  Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Pracownik obsługi hotelowej

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

HGT.03 -  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe

Kelner

Kwalifikacje zawodowe nabyte podczas nauki:

HGT.01 -  Wykonywanie usług kelnerskich