Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego.

Liceum zaoczne - dla kogo?

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, dlatego jest to dobra okazja do zdobycia średniego wykształcenia bez rezygnacji z pracy i swoich codziennych obowiązków. Naukę w LO dla dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową
  • ukończył gimnazjum
  • ukończył zasadniczą szkołę zawodową
  • ukończył branżową szkołę I stopnia
  • przerwał naukę w szkole średniej

LO dla Dorosłych - system kształcenia

Nauka w LO trwa 4 lata (osiem semestrów). Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę przeciętnie co 2 tygodnie. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Branżowej Szkoły I stopnia rozpoczynają naukę od trzeciego semestru.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

  • język polski
  • matematyka

Na naukę nigdy nie jest za późno  - przyjdź, poznaj nas bliżej i rozpocznij naukę w  szkole. Dzięki temu zdobędziesz stosowną wiedzę, która pozwoli Ci przystąpić do egzaminu maturalnego.  Wykształcenie średnie otwiera dodatkowe drzwi kariery i pozwala na podjęcie studiów i dalsze kształcenie.