Szkoła Branżowa II stopnia nr 1

Termin rekrutacji: od 17 maja do 2 lipca 2021r.

Szkoła na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia

Słuchaczami szkoły mogą być absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2016 – 2019.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, (co dwa tygodnie: sobota – niedziela).

Branżowa Szkoła II stopnia kształci w zawodach:

 • technik usług fryzjerskich – dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie fryzjer;
 • technik handlowiec - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie kucharz;
 • technik technologii żywności - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik lub  piekarz;
 • technik pojazdów samochodowych - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie - dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Absolwenci Branżowej Szkoły II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe.

Po zdaniu:

 • egzaminu zawodowego otrzymają dyplom technika;
 • egzaminu maturalnego otrzymają świadectwo maturalne.

Wybierając kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia, tytuł technika i wykształcenie średnie uzyskuje się w 5 lat ( 3 lata – Branżowa Szkoła I stopnia + 2 lata – Branżowa Szkoła II stopnia).

W Branżowej Szkole II stopnia można łączyć naukę z pracą.  Nauka w szkole bezpłatna.

W trakcie nauki uczeń realizuje następujące zajęcia edukacyjne:

 • język polski;
 • język angielski;
 • matematyka.

Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest uczestnictwo na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.