W dniach 18.03.2024 r. – 20.03.2024 r. odbyła się wizyta przygotowawcza zespołu zarządzającego projektem: pani Beaty Biełokozowicz – wicedyrektora szkoły i pracownika ds. monitoringu i ewaluacji, pani Katarzyny Rybińskiej – koordynatora projektu oraz pani Anity Kwiatulskiej – nauczyciela jęz. angielskiego, u włoskiego partnera  projektu - Agencji (ETN) Education and Training Network „Sistema Turismo” w Rimini.