20 października 2023

Zespół Szkół nr 34

WYRÓŻNIENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z przyjemnością informujemy, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi nauczyciele zostali docenieni i wyróżnieni nagrodami Ministra Edukacji i nauki, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza dzielnicy Targówek m.st Warszawy.

NAGRODĘ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI otrzymała

pani Beata Biełokozowicz – wicedyrektor szkoły.

Nagrody wręczył Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki podczas uroczystej gali Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 20 października.

NAGRODĘ PREZYDENTA m.st. WARSZAWY otrzymała

pani Halina Nowak – nauczycielka przedmiotów zawodowych stolarskich

Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w dniu 13 października

Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy otrzymali:

pan Sławomir Zieliński – Dyrektor Szkoły

pani Beata Lenart – kierownik szkolenia praktycznego

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY