04 września 2023

Zespół Szkół nr 34

Odbiór dyplomów zawodowych i świadectw maturalnych

Informujemy, że świadectwa dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie poprawkowym, certyfikaty kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe będą do odbioru w sekretariacie szkolnym od 11.09.2023r. (od poniedziałku)