Technikum budowlane

Technik budownictwa 

Specjalizacja - projektowanie i aranżacja wnętrz

Opis specjalności:

Projektowanie i aranżacja wnętrz - celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do kreatywnego zmieniania przestrzeni wokół, rozwijania wyobraźni  i wrażliwości plastycznej, posługiwania się programami komputerowymi do rysowania wnętrz.

Podczas zajęć uczeń dowie  się:

 • jakie są zasady i etapy procesu inwestycyjnego od  koncepcji do realizacji;
 • jakie są aktualne trendy w projektowaniu wnętrz i designie;
 • jak budować nastrój poprzez właściwą grę światłem i kolorem.

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie przygotowany do:

 • organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
 • posługiwania się dokumentacją projektową robót budowlanych;
 • kontrolowania wykonywania robót budowlanych;
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych;
 • stosowania nowoczesnych technologii z zakresu budownictwa;
 • wykorzystywania w projektowaniu programu AutoCAD;
 • wykorzystywania w kosztorysowaniu oprogramowania Norma PRO.

Perspektywy zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa budowlane; 
 • urzędy nadzoru budowlanego;
 • urzędy administracji państwowej i samorządu – m.in. wydziały budownictwa i architektury;
 • biura projektowe;
 • biura aranżacji wnętrz;
 • prowadzenie własnej firmy. 

Zajęcia praktyczne 

kl. I-III - Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Berka Joselewicza 4 

kl. III i kl. IV - 4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach budowlanych 

kl. IV i V - specjalizacja - projektowanie i aranżacja wnętrz 

W trakcie nauki uczniowie uzyskują następujące kwalifikacje:

BUD.12- Wykonywanie  robót murarsko-tynkarskich 
BUD.14- Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów